Vergoedingen

Wanneer u kiest voor tandprothetische behandelingen bij TPP Vonk, is het belangrijk om te weten welke vergoedingen u kunt verwachten van uw verzekeraar. Hieronder bieden we een overzicht van de meest voorkomende behandelingen en de bijbehorende vergoedingen.

Klikgebit

Als uw kaak dermate is geslonken dat een normale prothese niet meer volstaat, komt u wellicht in aanmerking voor een klikgebit. De verzekeraar dekt in dit geval 83% van de kosten. Uw eigen bijdrage komt daarmee op 17%.

Immediaatprothese / Noodgebit

Een immediaatprothese of noodgebit wordt vanuit de basisverzekering voor 75% vergoed. U betaalt dan 25% zelf.

Volledig kunstgebit

Eens in de 5 jaar kunt u een vergoeding aanvragen voor een volledig kunstgebit. Ook hier vergoedt de verzekeraar vanuit de basisverzekering 75% en is uw eigen bijdrage 25%.

Reparaties en Aanpassingen

(rebasing)
Mocht u reparaties of aanpassingen nodig hebben, dan worden deze voor 90% gedekt door de verzekeraar. Uw bijdrage is dan 10%.

Frameprothese

Er is geen vergoeding vanuit de basisverzekering voor een frameprothese. Als u aanvullend verzekerd bent voor tandartskosten, dan verschilt het vergoede bedrag per verzekeraar.

Partiële prothese

Voor een partiële prothese geldt dat er geen vergoeding is vanuit de basisverzekering. Net als bij de frameprothese, kan het vergoede bedrag variëren per verzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent voor tandartskosten.

Let op

Het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,- word in rekening worden gebracht bij uw behandeling.

Heeft u nog vragen?
We begrijpen dat de wereld van vergoedingen en verzekeringen complex kan zijn. Neem gerust contact met ons op voor verdere verduidelijking of assistentie.